Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CR Flexible Comment Moderation

Mô tả

A wordpress plugin that will allow you to flexibly set comment moderation mode on individual post, wether to automatically approve or moderate the comment. Useful if you want to post a sensitive post where you want to moderate all comment on that post while allow comment on other post to auto approve.
Btw, I created a step by step tutorial on how to build this plugin here.

Ảnh màn hình

  • This is how the settings is (as of version 0.1)

Cài đặt

  1. Upload cr-flexible-comment-moderation directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Posts » Add New or Posts » Edit, then look for options on Advanced Moderationpanel.

Hỏi đáp

Do you have question or feature request?

Then, give it to me. I’ll try to answer it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CR Flexible Comment Moderation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp