Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CPT Single Redirects

Mô tả

Use this plugin to set up 301 redirects for the single templates of registered custom post types.

Ảnh màn hình

  • Settings page

Cài đặt

  1. Upload the entire cpt-single-redirects folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CPT Single Redirects” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CPT Single Redirects” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CPT Single Redirects” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Defined useful plugin constants
  • Added settings link to the admin plugin screen
  • Fixings in the admin style enqueue

1.0.2

  • Fixed error in the WP Repository icon names.

1.0.1

  • Minor CSS changes in admin view.
  • Added plugin icon and settings screenshot in repository assets.