Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Post Type Recent Entries Widget

Mô tả

Display a list of the most recent “Custom Post Type” entries in the WordPress widgets.

Ảnh màn hình

  • Widget in the admin area

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Post Type Recent Entries Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • add Post types select option
  • add number of entries input option
  • check instance widget_id
  • add Text Domain