Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CPT Descriptions

Mô tả

This plugin adds a place to enter a description for your custom post types which you can display anywhere in your theme.

Cài đặt

  1. Upload the ”cpt-descriptionsfolder to the/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the CPT Descriptions plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the_cpt_description() or get_cpt_description() to display/use the custom post type description in your theme

Hỏi đáp

How do I display a/the custom post type description?

You can use the function the_cpt_description() to echo the current custom post type description or you can use get_cpt_description() to return the description for use in code.

If you are not on an archive/single custom post type template you can pass the post type variable to either function (eg. the_cpt_description(‘books’)) to get the description for that post type.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CPT Descriptions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial beta release.