Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cpt custom page template

Mô tả

Adding Template Options to a WordPress Custom Post Type

Major features in Cpt custom page template include:

  • Adding Template Options to a WordPress Custom Post Type

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

  • Screenshot-1

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cpt custom page template” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Loads a plugin’s translated validation meesage.
Version Upgrade and tested compatibility with latest stable versions.

1.0

  • current version 1.0