cpo-shortcodes

Mô tả

This plugin has been closed as of 14 Tháng Chín, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Very good bunch of chortcodes! To be fair - more than half of them,- other plugins do in better way, but reviewed plugin do have some specific power for unique shortcodes like progress bar. Can be useful in blogging, but there are exists more powerful solutions...
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CPO Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CPO Shortcodes” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CPO Shortcodes” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.