Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

COVID19TRACKER

Mô tả

COVID19TRACKER displays real time covid19 data on your widget, using the lmao.ninja API.

IMPORTANT: This plugin relays on an external service by sending a request to the api, and receiving the realtime data from the API. The source code of that service can be found on github here: https://github.com/novelcovid/api. The terms of service and privacy policy, could be found here: https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/privacy.md

Ảnh màn hình

 • The front end of the plugin
 • The backend of the plugin

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/covid19tracker directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Once plugin is activated, you’ll have the widget available under the Appearence=>Widgets settings.

Hỏi đáp

 1. Can I choose the country to be shoun?
  Answer: Yes, you can choose the country.
 2. Can the plugin show worldwide data ass well?
  Answer: Yes, you can choose to show worldwide data as well.

Đánh giá

23 Tháng Ba, 2020
Great plugin, super useful in days like this.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“COVID19TRACKER” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

The first version of the plugin.