Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Covid 19 Live Updates Widgets

Mô tả

This widget show latest updates on Confirmed Cases, Deaths and Recovered.

Features

This Widget display simple just COVID19 Live updates.
– Confirmed Cases
– Deaths
– Recovered

Third Party Information provider

This plugin is using Distorse Api for getting general information on Covid19 currently affected population.

End point: 
    https://distorse.com/api-basic-stats-world/

Privacy policy: 
    https://distorse.com/privacy-policy/

Terms and Conditions:
    https://distorse.com/terms-conditions/<h3></h3>

Ảnh màn hình

Đánh giá

11 Tháng Tư, 2020 2 replies
Simple and clean plugin…. *I have installed plugin..how to display it ? * Can I display (– Confirmed Cases,– Deaths,– Recovered) separately ? It means I want to display – Confirmed Cases only in different post ?
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Covid 19 Live Updates Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp