Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Covid-19 Live Tracking

Mô tả

Covid-19 plugin is WordPress plugin for live tracking COVID-19 (corona virus) on the world and each country. It supports many types of layout for showing data: simple, chart, table list, global and selectec country, tab list, live map. It allows you to show Corona statistics via shortcode, widget and Elementor element. You can manage style for each type very easy.

Live DemoLive Document

6+ Styles Ready

 • Live Map
 • Tab List
 • Chart
 • Table List
 • Global & Selected Country
 • Global & Country Simple

Advanced Setting

 • Fully Responsive
 • Full Live Data
 • Customize Anything
 • Multi Language Ready
 • More & More …

Source

https://github.com/NovelCOVID/API
This API has license at https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/LICENSE
And Privacy Policy https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/privacy.md

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Install the plugin from within the Dashboard or upload the directory jms-covid-19 and all its contents to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Minimum Requirements

 • PHP 7.0 or greater is recommended
 • MySQL 5.6 or greater is recommended

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Covid-19 Live Tracking” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 2019-09-22

Initial Release

See changelog for all versions.