Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Covid-19 Corona Virus Report

Mô tả

This plugin will display summary of COVID-19 Corona Virus with search filter and pagination.

Plugin Functionality:
* Allow to admin for display Reports of Corona Virus.
* Just place shortcode [CVUPDATES_COVID19_Reports] on any post/page.
* Do not need to edit any code
* Gutenberg supported

THIRD PARTY SERVICES API

API website: https://corona.lmao.ninja/ .It will collect live data from https://www.worldometers.info/coronavirus/
API Privacy Policy : https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/privacy.md

Ảnh màn hình

Cài đặt

1) Upload Covid-19 Corona Virus Report plugin to the /wp-content/plugins/ directory
2) Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
3) Add shortcode [CVUPDATES_COVID19_Reports] on any post/page.

Plugin Supports:

=> This plugin includes a functionality to display corona virus report on specific post or page by adding single shortcode.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Covid-19 Corona Virus Report” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp