Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CoverManager

Mô tả

Shortcode to generate CoverManager Booking engine IFrame

 • Restaurant reservation
 • White label
 • Ticket selling
 • Cancellation policy

Usage

covermanager

covermanager restaurant=”casa-carlos”

covermanager restaurant=”casa-carlos” language=”english”

covermanager restaurant=”casa-carlos” language=”english” template=”trans-black” width=”100%” height=”600px”

Shortcode Options

 • restaurant: restaurant name, nombre del restauante
 • language: booking engine language, lenguaje del motor (spanish, english, catalán, french)
 • template: template for the engine, trans-white, trans-black
 • height: height
 • width: width

Ảnh màn hình

 • Main booking engine
 • Second step booking
 • Cancellation policy
 • Ticket selling bookings
 • Credit card payments

Cài đặt

 1. Unzip the archive of the plugin or download it from the [official WordPress plugin repository](https://wordpress.org/extend/plugins/covermanager/ “CoverManager”)
 2. Upload the folder ‘covermanager’ to the WordPress plugin directory (../wp-content/plugins/)
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Configure it as you like

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Unzip the archive of the plugin or download it from the [official WordPress plugin repository](https://wordpress.org/extend/plugins/covermanager/ “CoverManager”)
 2. Upload the folder ‘covermanager’ to the WordPress plugin directory (../wp-content/plugins/)
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Configure it as you like

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CoverManager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp