Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Coupon Helper for WooCommerce

Mô tả

This plugin adds one more type of coupon type to the WooCommerce coupon type list, which allows you to give discount equal to the least expensive product in cart, as long as there are more than one item in the cart.

Cài đặt

Upload Coupon Helper for WooCommerce to the /wp-content/plugins/ directory

Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Coupon Helper for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp