Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Coupon Central

Mô tả

Turn your WordPress site into coupon central.

How to Use?

  1. Add stores from Coupons menu then click the Stores menu link.
  2. Add categories from Coupons menu then click the Categories link.
  3. Add new coupon from Coupons menu then click Add New menu link.

Ảnh màn hình

  • Stores.
  • Create new coupon.
  • Coupon post.
  • Store page.

Hỏi đáp

Is there any theme that suitable for this plugin?

Theme is in the making

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Coupon Central” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Coupon Central” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Coupon Central” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Styling update for Twenty Twenty-One theme.

1.0.0

  • Initial release.