Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Countdown

Mô tả

Countdown – Customizable Countdown Timer by Mike

Cài đặt

Coming soon

Hỏi đáp

Coming soon

Installation Instructions

Coming soon

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Countdown” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin publish