Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Count Post Signs

Mô tả

Did you ever wanted to know how many signs (characters) you type in the content area?

It’s the perfect plugin for online newspaper that need to pay authors by the signs number of their posts.

Ảnh màn hình

  • Screenshot

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Write your post content and see the signs number

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Count Post Signs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0 * initial version