Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hit Counter

Mô tả

Hitscounter will count every hit action on any link in your contents.

Cài đặt

Upload the Hitscounter plugin to your blog, Activate it, then enjoy.

Let’s go

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the Hitscounter plugin to your blog, Activate it, then enjoy.

Let’s go

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hit Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp