Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Content character count live

Mô tả

Did you ever wanted to know how many characters you type in the content area?
Now you know.

Credits go to: Konstructor and ilovecolors.

Ảnh màn hình

  • Screenshot

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Content character count live” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

  • NEW – show number of selected characters

0.1.2

  • translation added Serb/Croatian

0.1.1

  • translation ready (added spanish)

0.1

  • initial version