Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cosmica Advance Sections

Mô tả

Advance Sections For Cosmica Theme. Cosmica need this plugin to support Slider, projects, clients, client logo, services sections.
link to cosmia theme https://wordpress.org/themes/cosmica/

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \'Plugins\' menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cosmica Advance Sections” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release