Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Corner Bracket Lover

Mô tả

Corner Bracket Lover converts all curly quotation marks (“” and ‘’) in your posts to traditional corner brackets (「」 and 『』). A must-have plugin if you’re a Chinese writer or just a corner brackets lover. This plugin also works fine with multisite enabled WordPress (aka. WordPress Mu).

More information please visit my site.

Ảnh màn hình

 • A great demo

 • Option page

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

WordPress:

 1. Upload the extracted files to the /wp-content/plugins/ directory
 2. In ‘Plugins’ page, choose ‘Activate’

Multisite enabled WordPress:

 1. Upload the extracted files to the /wp-content/plugins/ directory
 2. In ‘Site Admin’ mode (You need log in as site admin), go to ‘Plugins’ page, choose ‘Network Activate’
 3. Just FYI, you can also activate this plugin individually for different sites.

Old-styled WordPress Mu:

 1. Upload the extracted files to the /wp-content/mu-plugins/ directory
 2. That’s all.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Corner Bracket Lover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Corner Bracket Lover” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Corner Bracket Lover” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.10

 • Compatibility check for 5.8, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.9

 • Compatibility check for 5.8, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.8

 • Compatibility check for 5.0, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.7

 • Compatibility check for 4.6 and 4.7, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.6

 • Compatibility check for 4.5, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.5

 • Compatibility check for 4.4, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.4

 • Compatibility check for 4.3, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.3

 • Update option page
 • Update author URLs
 • Compatibility check for 4.2.2, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.2

 • Compatibility check for 4.0 and 4.1 alpha, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.1

 • Compatibility check for 3.7, 3.8, and 3.9 alpha, nothing new, just bump version to tell everyone this plugin still works.

1.2.0

 • Avoid converting some English contractions. Compatibility check for 3.6

1.1.2

 • Update donate link, If you like this plugin, please consider buying me a cup of coffee.

1.1.1

 • Update donate link, If you like this plugin, please consider buying me a cup of coffee.

1.1.0

 • Major update. Add options page, now you can choose which kind of text the plugin can replace.

1.0.3

 • Update plugin description and page design on sparanoid.com, check it out: https://sparanoid.com/work/corner-bracket-lover/ props @lianghai

1.0.2

 • Update description, props @lianghai

1.0.1

 • Update readme

1.0.0

 • First release