Core Sitemaps Feature Plugin

Mô tả

See: https://make.wordpress.org/core/2019/06/12/xml-sitemaps-feature-project-proposal/

Người đóng góp & Lập trình viên

“Core Sitemaps Feature Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Core Sitemaps Feature Plugin” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Core Sitemaps Feature Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • In progress…