Copyright Year Update

Mô tả

This plugin update the copyright year automatically though shorcode every year [current_year].

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/copyright-year-update directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the shortcode to display the year [current_year]

Hỏi đáp

How to show year?

Past shorcode [current_year].

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Copyright Year Update” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version tested with 6.2.2 version