Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Copyright Autoupdater

Mô tả

Never worry about updating your copyright notice again!

The best way to add a copyright notice to your site is to include a range of dates, from first publish to today. This plugin automatically gets the date of your first published content and uses it to create the copyright range.

Usage

Templates

Add the line <?php do_action( 'copyright_autoupdater_footer' ); ?> to your footer template file. You can wrap this in any HTML element to adjust the layout.

Cài đặt

  1. Extract and upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Place <?php do_action( 'copyright_autoupdater_footer' ); ?> in your templates.

Đánh giá

5 Tháng Ba, 2017
Activating this plugin crashed 4.7.2 wordpress to the point I had to FTP in to rename the plugin directory. This needs some tweaking.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Copyright Autoupdater” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.