Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Copy Protection

Mô tả

Copy Protection WordPress plugin. Simply amazing and easy to use.
https://www.seosthemes.com/

 • Disable Right Cklick
 • Disabl Text Select
 • Disabl F12
 • Disabl Ctrl + U
 • Disabl Ctrl + C

Ảnh màn hình

 • Admin Panel view of submitted form data.

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

 1. Search for “Copy Protection”
 2. Click the “Install Now” link
 3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

 1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

18 Tháng Mười Một, 2016
Better choice then plugin right-click-disable-orignal. That one is not working in Chrome and not with F12 etc. This plugin Copy Protection works fine. My compliments
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Copy Protection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release of plugin