Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CopeCart-LifterLMS

Mô tả

CopeCart ist eine digitale Verkaufsplattform, mit der du mehr und besser online verkaufen kannst, als es bisher möglich war.

LifterLMS ist ein führendes WordPress Plugin für Mitgliederbereiche.

Dieses CopeCart-LifterLMS Plugin verknüpft CopeCart mit LifterLMS, so dass du damit Mitgliedschaften in LifterLMS über CopeCart verkaufen kannst!

Features:

  • einfache Anbindung von LifterLMS an CopeCart mit wenigen Klicks
  • automatisierte Auslieferung der Zugangsdaten nach Kauf eines Produktes
  • automatisierter Abgleich von Rückgaben

Cài đặt

Bitte befolge die folgende Anleitung, um LifterLMS mit CopeCart zu verknüpfen:

https://docs.copecart.com/schnittstellen-zu-drittanbietern/mitgliederbereich-software/schnittstelle-zu-lifterlms-einrichten

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CopeCart-LifterLMS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CopeCart-LifterLMS” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CopeCart-LifterLMS” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0 – 2021-09-14

  • Initial release