Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Coon Google Maps

Mô tả

You can insert google maps in your site. It’s very easy to use, and you can show routes, markers.

coonprogramer.com

Cài đặt

  1. Upload coon-google-maps to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place [map address="Example Address"][/map] in your pages, posts or custom post types.

Hỏi đáp

How to use the plugin?

You have to put in your editor (in pages, posts, or custom post types):
[map centerlat=” centerlng=” width=” height=”][/map]
[map address=” width=” height=”][/map]
[map to=” from=” pancontrol=’true|false’ zoomcontrol=’true|false’ scalecontrol=’true|false’ zoom=’10’][/map]

How I can put a marker?

[map address=’XXXXX’]
[marker lat=’-33′ lng=’-66′][/marker]
[/map]

How I can put a marker in the center map?

[map address=’XXXXX’]
[marker lat=’map’ lng=’map’][/marker]
[/map]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Coon Google Maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New Plugin!