Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cool Virtual Keyboard

Mô tả

Suberb plugin makes real to type in any language you want.

Avaliable languages/layouts for virtual keyboards: Arabic, Chinese, English, French, German, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Kurdish, Russian, Spanish, Tamil, Thai, Urdu

If you want to add any other – you can add it into php file, of just send a message to the author.

Ảnh màn hình

  • Add keyboard icon for all text inputs and textareas.

Cài đặt

It’s simple:

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Virtual Keyboard to configure the plugin (choose appropriate laguage)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cool Virtual Keyboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Minor bug fixed

0.2

  • This version fixes languages packs bug

0.1

  • First version of the plugin