Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Menu

Mô tả

Make a menu or element sticky.

Cài đặt

  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode mention in the main page to display the goods

Hỏi đáp

Q : How to use this plugin?
A : First install the plugin and go to (Sticky Menu).

Q : How to manage sticky menu?
A : Go here : Dashboard >> Sticky Menu

Q : Is it possible to make sidebar or other elements sticky?
A : Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • May 13th, 2016
  • Built this plugin