Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

cool Popular Post

Mô tả

An easy to use WordPress function to add popular posts to any WordPress theme. You can also include the the list in a post using a shortcode [cool_popular_posts] or as a widget.

Cài đặt

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“cool Popular Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release