Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CookieAlert

Mô tả

See the CookieAlert menu in wp-admin to update the message for the alert box.

The popup will open automatecially show when the page load

The plugin code for the frontend will load on demand in the footer. meaning – if you inactivate it, it will not load any of its relating file in frontend.

Cài đặt

  1. Upload CookieAlert to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. update the text/message – Thats it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CookieAlert” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp