Cookie Notice lite

Mô tả

Displays a compact cookie notice less than 1 KB (gzipped) with customizable text in WordPress settings.

Idea and code from wpspeedmatters.com

Ảnh màn hình

  • Notice English
  • Backend
  • Notice German

Cài đặt

  • Install plugin
  • Activate it

Đánh giá

top

20 Tháng Tám, 2022
Sehr gut – macht genau was es machen soll. So muss ein Hinweis aussehen.
24 Tháng Sáu, 2020
Kleiner geht es nicht mehr. Direkt im HTML wird der gesamte kleine Code inkl. JS und CSS ausgespielt. Natürlich speichert das Plugin das “OK” des Benutzers. Toll!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cookie Notice lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Cookie Notice lite” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Cookie Notice lite” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.9.9

  • Compatibility with WordPress 6.3

1.9

  • Feature: custom text can now be changed.
  • New banner