Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cookie Consent

Cài đặt

  1. Upload cookieconsent.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

OR

  1. Install through your wordpress site.

Hỏi đáp

How do I customize this plugin?

You can customize this plugin by editing the .php file. There will be options in later versions.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cookie Consent” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release

0.1.1

  • Fixed crawler detection, search engines like Google will get the full page.

0.1.2

  • It seems crawler detection still has a problem, please try to work with me to find this problem.