Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Convert Docx2post

Mô tả

Convert Microsoft Word docx or text files to WordPress posts, pages or custom post types.
Support multiple uploads and custom categories

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png

Cài đặt

 1. Upload “Convert docx2post” folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload “Convert docx2post” folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Convert Docx2post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Added support for multiple files upload at once
 • Added support for text files
 • Added support for custom post types, and custom categories
 • Stylize admin page

1.3

 • Fix some bugs

1.2

 • added support for bold, italic, and heading tags

1.1

 • Added options to create post or page from file

1.0

 • Initial release.