WordPress.org

Plugin Directory

Control panel for SoundCloud(SoundCloud再生パネル)

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Control panel for SoundCloud(SoundCloud再生パネル)

Mô tả

Add control panel for SoundCloud embed widget on your website.

Play, Pause and jump to next/prev widget.

Control panel position on screen can be changed by setting, upper/bottom/left/right.
Use the ‘Tools’->’Control panel for SoundCloud’ screen to configure this plugin.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/speech-balloon-maker directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the ‘Tools’->’Control panel for SoundCloud’ screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/speech-balloon-maker directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the ‘Tools’->’Control panel for SoundCloud’ screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Control panel for SoundCloud(SoundCloud再生パネル)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New release.