Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contributors role with post

Mô tả

This plugin allow you display your site all user and their avatar which is selectable what you attach with post.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Visit the https://wordpress.org/plugins/contributors-with-post/ and download zip and upload it in wordpress plugins directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contributors role with post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp