Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Continue Shopping From Cart

Mô tả

Add a button to woocommerce cart page to continue shopping which returns the user to the shop page. The text on the button and text beside the button is customizable to display what you need. No coding required as there is an admin panel to save the button and label text.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Click on the ‘Setting’ option and then click on the ‘Continue Shopping From Cart’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Continue Shopping From Cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Release of Continue Shopping From Cart