Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contextual Pages Widget

Mô tả

Use the Contextual Pages widget to add pages at a target depth as a widget.

This similar to the Pages widget except you can choose a depth and the list pages automatically confines to the current hierarchical context.

Cài đặt

  1. Upload folder called contextual-pages to the /wp-content/plugins/ directory or use the automatic install available by WordPress
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Simply go to Appearance -> Widgets and select Contextual Pages. Put it in your widget area and configure as desired.

Hỏi đáp

Contact me directly

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contextual Pages Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release