Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contextual Category Widget

Mô tả

A WordPress widget showing the description of the first category in the single post currently being displayed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contextual Category Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

First release.

0.2

Rename main file.

0.3

Fix Readme.

0.4

Fix version.

0.5

Wrap output in a div with class ‘textwidget’.

0.5.1

Fix div wrapping.

0.6

Do not display the widget when there is no description for the article’s first category.

0.6.1

Fix formatting.