Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Content Runner Importer

Mô tả

Content Runner Importer transfers article content from contentrunner.com to
any WordPress installation. It allows the user to choose which of their articles
they would like to transfer and lets them store those articles inside of
WordPress as posts, pages, or custom post types. In order to activate the
plugin, the user must obtain an API Username and API Key from contentrunner.com.

Cài đặt

  1. Upload Content Runner Importer to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Go to the Settings plugin page and enter a valid API username and API key

1.0.2

  • Plugin available

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Content Runner Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp