Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Content management control

Mô tả

Allows administrator to restrict post editing by editors and other non-administrative users.

Cài đặt

Just extract zip archive to plugins folder and activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Content management control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp