Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Content Links Modifier

Mô tả

Do you want to open all content links in new tab or window? Content Links Modifier plugin will help to add link target=_blank to open content links in new window or tab.

Just simply install Content Links Modifier plugin and it will be automatically open content links in new window or tab.

Support Blog: http://ataulswebdesigns.com/content-links-modifier-plugin/

Cài đặt

  1. Upload the content-links-modifier folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Youre done!

Hỏi đáp

Support Blog: http://ataulswebdesigns.com/content-links-modifier-plugin/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Content Links Modifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp