Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Content Art Direction

Mô tả

Sometimes you need some extra styling and TinyMCE does not allow a lot.
This plugin allows you to add per post or page CSS and Javascript.

Ảnh màn hình

  • Two extra fields on your post and page screen

Cài đặt

  1. Upload the plugin contents to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. All set!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Content Art Direction” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Bumped up the version for release

0.3

  • Javascript code apoended to the footer

0.2

  • Added Javascript

0.1

  • First working draft