Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contenido RGPD

Mô tả

Contenido RGPD creates RGPD / GDPR legal pages using your own previously added information from WordPress dashboard.

Legal Notice, Privacy Policy and Cookies Policy pages are created with plugin activation and will be fulfilled with the information that you can insert in the Contenido RGPD settings page.

Legal Notice, Privacy Policy and Cookies Policy pages content is an essential sample of legal terms obtanined from GDPR Textos Legales. Updating this content is highly recommended.

Ảnh màn hình

 • Panel de datos RGPD

Cài đặt

 1. Go to your WP Dashboard > Plugins and search for Contenido RGPD
 2. Install the plugin from WordPress Repository
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Configure RPGD data from the new Contenido RGPD menu in your WordPress dashboard

Hỏi đáp

How can I collaborate with the plugin code improvement?

[Contenido RGPD] (https://github.com/fernandiez/contenido-rgpd/) is allocated in this Github repository, so you are invited to fork it or add new request or comment issues here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contenido RGPD” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contenido RGPD” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contenido RGPD” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.5

 • Settings link in Plugins Page added

1.0.4

 • Some code fix

1.0.3

 • Deploy from Github added

1.0.2

 • Tested up to WordPress 5.6

1.0.1

 • Tested up to WordPress 5.6

1.0.0

 • Initial release