Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Me Icon

Mô tả

Let visitors contact you through WhatsApp with 1 click.

The plugin is lightweight and fast.

No shortcode required.

Active, Add Your Number and click Save.

Cài đặt

  1. Activate
  2. Click Settings or click on the Contact Me Icon menu
  3. Add your number
  4. Click Save Changes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Me Icon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contact Me Icon” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contact Me Icon” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.