Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form user to Mailchimp Audience

Mô tả

Plugin sends Contact Form 7 (first name, last name, email, phone) to Mailchimp Audience.

Installation:

  • Go to “Credentials to API mailchimp” tab, enter API key, press save.
  • Go to “Audience list” tab, copy CF7 short code.
  • Go to CF7 form editor, paste it at the bottom form.
  • Send your test entry to mailchimp.
  • Plugin Setup page: “Settings” – “mailchimp”

Map contact form 7 fields:

  • Contact form 7 must have field: [usr_email]. Optional fields: [usr_fname] [usr_lname] [usr_phone].
  • Contact form 7 short code, with Audience ID [hidden wm_mchp_cf7_audience_id default:”1234567″]

A brief Markdown Example

Hỏi đáp

A question that someone might have

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form user to Mailchimp Audience” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contact Form user to Mailchimp Audience” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contact Form user to Mailchimp Audience” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.