contact-form-to-db

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form to DB by BestWebSoft – Messages Database Plugin For WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contact Form to DB by BestWebSoft – Messages Database Plugin For WordPress” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contact Form to DB by BestWebSoft – Messages Database Plugin For WordPress” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.