Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form Monster

Mô tả

Contact form plugin is a simple contact form builder tool, which allows the user to create and edit different contact forms.

** Contact form – Fields: **

  • contact form text field
  • contact form number field
  • contact form text area field
  • contact form Address field

** Contact form – Submit options: **

  • Contact form from Email
  • Contact form to Email
  • Contact form Subject
  • Contact form Message

If you think that you have found a bug in Contact form plugin or have any questions, please feel free to contact us at dev.felixmoira@gmail.com.

Hỏi đáp

Comming soon.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form Monster” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Plugin publish