Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form by tech-c.net

Mô tả

This plugin provides a contact form in order to send messages including file attachments. Optionaly, the contact form can be protected with Google-Recaptcha. To show the contact form, simply put the a shortcode in the text at the desired location on the desired page.

Ảnh màn hình

  • Contact Form
  • Shortcode
  • Settings

Cài đặt

  1. Unzip the folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Log into WordPress admin and activate the «Contact Form by tech-c.net» plugin through the «Plugins» menu.
  3. Go to plugin settings page for setup.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form by tech-c.net” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.1

  • First public release

1.0.0

  • Initial version