Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Tag field

Mô tả

Add Tag Fields to Contact Form 7

This plugin adds a new field to the Contact Form 7 plugin that enables the user to add tags to his message via a tag field. The plugin uses the JQuery plugin “Tag-it!” (http://aehlke.github.io/tag-it/).

This plugin requires version 3.9 or higher of the “Contact Form 7” plugin.

Ảnh màn hình

 • Adding a Tag-it! field

 • The new Tag fields in your form

Cài đặt

This plugin requires the Contact Form 7 plugin.

 1. Upload plugin files to your plugins folder, or install using WordPress’ built-in Add New Plugin installer
 2. Activate the plugin
 3. Edit a form in Contact Form 7
 4. Choose “Tags field” from the Generate Tag dropdown
 5. Follow the instructions on the page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Tag field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • Verified compatible with WP 4.4.

1.2

 • Verified compatible with WP 4.0 Contact Form 7 3.9+.

1.1

 • Bug fix: Changed backend to be compatible with the new Contact Form 7 3.6.

1.0

 • Initial plugin release.