Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact and social sticky bar

Mô tả

This plugin allows you to create a responsive, sticky, fixed bar at the top of your website. Place any pieces of information you want there like social media icons, contact info, or any text/image. Simple and easy to use. You can set the background color, text color, fixed height (or just make it auto).

Ảnh màn hình

  • Settings page

Cài đặt

Simply extract the zip file and drop the contents into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation. Then activate the plugin from the plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact and social sticky bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contact and social sticky bar” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contact and social sticky bar” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.