Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Connector for WooToApp Mobile – WooCommerce Native Mobile App.

Mô tả

WooToApp Mobile allows you to quickly and painlessly create a WooCommerce native mobile app for your WooCommerce Store. Simply install and configure the plugin and we’ll do the rest. WooToApp Mobile is free to use, and offers paid subscriptions to release a standalone native mobile app.

Use the plugin to configure home screen categories and banners, create push notification campaigns, and skin your native app.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install the plugin
  2. Finish setting up (involves creating API keys)
  3. We’ll email you a link to configure, preview, download and test your mobile app.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Connector for WooToApp Mobile – WooCommerce Native Mobile App.” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp